Svajojate atrasti savo vaiko talentus, bet trūksta lėšų?

Mes padėsime!

Kaip tai veikia?

Labdaros ir paramos fondas ATEITIS MŪSŲ VAIKAMS
finansuoja vaikų papildomą ugdymą mažas pajamas gaunančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 5 iki 14 metų. Finansavimo krepšelis iki 100 EUR/mėn.

Kodėl papildomas ugdymas svarbus ir kokia mūsų fondo rolė?

KAIP GAUTI PARAMĄ?

1. Susipažinkite su pagrindinėmis sąlygomis

Svajojate atrasti savo vaiko talentus, bet trūksta lėšų?

Mes padėsime!

Kaip tai veikia?

Labdaros ir paramos fondas ATEITIS MŪSŲ VAIKAMS
finansuoja vaikų papildomą ugdymą mažas pajamas gaunančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 5 iki 14 metų. Finansavimo krepšelis iki 100 EUR/mėn.

Kodėl papildomas ugdymas svarbus ir kokia mūsų fondo rolė?

KAIP GAUTI PARAMĄ?

1. Susipažinkite su pagrindinėmis sąlygomis

Finansuojame vaikų papildomą ugdymą, mažas pajamas gaunančioms šeimoms, auginančioms vaikus nuo 5 iki 14 metų.
Apmokame tris ketvirčius ugdymo išlaidų – finansavimo krepšelis iki 100 Eur/mėn.
Ketvirtį sumos turi skirti patys tėvai – taip užtikrinamas jų suinteresuotumas dalyvauti projekte. Mėnesio pajamos vienam šeimos nariui – iki 300 Eur atskaičius mokesčius (dar vadinama "į rankas").
Už vaiko pristatymą į būrelį yra atsakingi tėvai.
Jei vaikas pasirinktoje veikloje dalyvauti negali, nes neturi reikiamų priemonių (drabužių, avalynės, įrangos ar pan.), dalį finansavimo krepšelio galime skirti šių priemonių įsigijimui.
Fondas paramą sumoka tiesiogiai būreliui.
Būrelis fondui pateikia sąskaitą faktūrą už faktiškai per mėnesį suteiktas paslaugas (paramos sumai), kurią fondas apmoka per 3 darbo dienas.
Likusią sumą būreliui sumoka tėvai / globėjai.
Neapribojame pasirinkimo vienai veiklai ir esant būtinybei leidžiame vaikui išbandyti daugiau veiklų.
Vienos veiklos ugdymas finansuojamas semestrais. Jeigu vaikui nepatinka, vieną kartą per pusmetį veiklą galima pakeisti.
Fondas biudžetas yra ribotas, todėl padėti galėsime tik atrinktiems vaikams.

2. Užpildykite paraišką

Tėveliai (globėjai) turėtų užpildyti paraišką apibūdindami vaiką ir nurodydami savo pageidavimus.

Dėmesio - prieš pateikiant paraišką susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Paraiškas pateikite tik tuomet, jeigu sutinkate su šiomis taisyklėmis.

Gavę paraišką kelių dienų bėgyje ją peržiūrėsime ir pranešime ar fondas sutinka skirti paramą arba pateiksime papildomų klausimų.

2. Užpildykite paraišką

Tėveliai (globėjai) turėtų užpildyti paraišką apibūdindami vaiką ir nurodydami savo pageidavimus.

Dėmesio - prieš pateikiant paraišką susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Paraiškas pateikite tik tuomet, jeigu sutinkate su šiomis taisyklėmis.

Gavę paraišką kelių dienų bėgyje ją peržiūrėsime ir pranešime ar fondas sutinka skirti paramą arba pateiksime papildomų klausimų.

3. Pateikite šeimos pajamas pagrindžiančius dokumentus

Fondo atstovams paprašius, reikės pateikti pažymas apie šeimos sudėtį ir kiekvieno pilnamečio šeimos nario pajamas per paskutinius metus (paskutinį laikotarpį, apie kurį informaciją turi VMI).

Kaip gauti Registrų Centro pažymą apie šeimos sudėtį rašoma čia.

Kaip gauti VMI pažymą apie kiekvieno pilnamečio šeimos nario pajamas rašoma čia.

4. Sudarykite sutartis

Sutarties su būreliu šabloną rasite čia.
Tėveliai (globėjai) turėtų perduoti šią sutartį pageidaujamo papildomo ugdymo paslaugas teikiančiai organizacijai. 
Pasirašius šią sutartį, fondas įsipareigoja pervesti paramą papildomo ugdymo paslaugas teikiančiai organizacijai pagal pateiktas sąskaitas už faktiškai suteiktas paslaugas.
Sutarties su būreliu pakanka, kad fondas teiktų paramą. Tačiau, tėveliams (globėjams) pageidaujant, fondas pasirašys paramos sutartį ir su jais.
Susipažinkite su paramos sutarties su tėveliais (globėjais) sąlygomis čia.

5. Gaukite paramą

Papildomo ugdymo paslaugas teikianti organizacija turi pateikti fondui sąskaitą faktūrą paramos sumai už faktiškai per kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas, kurią fondas apmokės per 3 darbo dienas. Likusią sumą būreliui sumoka tėveliai (globėjai).

Sąskaitas faktūras taip pat turi pateikti ir asmenys, organizuojantys būrelio veiklą, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą.

Mūsų kontaktai: 
Dovilė Petkevičienė, Fondo vadovė 
contact@ateitisvaikams.lt
+37067588455

J. Basanaviciaus 8A-4, 01118 Vilnius
Įmonės kodas 304604990
Sąskaitos numeris LT87 3500 0100 0299 6737